wat is cleanboothunting?

doel

 

Bij cleanboothunting is het de bedoeling dat een hond het spoor volgt dat een persoon eerder gewandeld heeft. De hond moet dus een 'vermiste' persoon terugvinden.

 

vanwaar komt de naam?

 

In sommige takken van de jachtsport wordt door een persoon een spoor uitgezet waarbij de geur van wild verspreid wordt (vb vossenbloed). Bij cleanboothunting volgt de hond de menselijke geur. De loper verspreidt dus geen dierengeur en draagt normaal schoeisel.

 

geschiedenis

 

                                  De sport is in feite eeuwenoud. De oude Romeinen en Grieken gebruikten reeds honden om mensen op te sporen.

 

                                   Op het einde van de 19e eeuw werden echter de fundamenten gelegd van het huidige cleanboothunten. Toen werden in

                                   Engeland de eerste wedstrijden met bloedhonden georganiseerd. Hier werden ook de basisregels vastgelegd die in de loop der

                                   jaren verder evolueerden. Vandaag volgen wij dus ook de regels die bepaald zijn door het Britse clubs.

 

 

 

 

 

prooivriendelijk

 

Cleanboothunting is een spannende jacht over (soms moeilijke) terreinen met wisselende ondergronden. Aan het einde

van het spoor, volgt een vrolijke ontmoeting tussen de hond en de spoorloper (runner). Cleanboothunting is dus een

mooi alternatief voor bijvoorbeeld de slipjacht.

 

samenwerking tussen mens en hond

 

Cleanboothunting is een fascinerende sport, waarbij het baasje en de hond elkaar goed moeten aanvoelen, begrijpen en vertrouwen. Een handler kan het

                                                                             immers onmogelijk met zijn eigen neus controleren of de hond goed bezig is.

                                                                             Hij of zij zal dus alle signalen die de hond geeft, moeten leren zien en begrijpen.

 

 

 

 

 

 

nut

 

Voor de honden is cleanboothunten dolle pret. Ze kunnen zich uitleven en doen waar ze goed in zijn: hun neus gebruiken.

Bovendien werken ze hier volop aan hun conditie en gezondheid. Dat laatste is zeker ook van toepassing voor de baasjes en de runners.

 

welke honden?

 

Ondanks het feit dat de sport ontstaan is binnen het kader van de Sint-Hubertushonden,

is het zeker niet zo dat dit speurwerk enkel voor hen is weggelegd. Elke hond heeft een

neus en weet waarvoor deze dient.

 

 

hoe werkt het?

Er zijn in het spel 4 spelers betrokken:

 

1. de hond

2. de runner: dit is de persoon naar wie gezocht wordt.

3. de handler: dit is de persoon die de hond begeleidt, meestal zijn baasje.

4. de mentor: iemand die de handler en diens hond volgt en bijstuurt.

 

 

de runner

 

De runner laat aan het begin van het spoor een smeller achter op een afgesproken plek. Een smeller is een voorwerp met de geur van de runner, bijvoorbeeld een zakdoek. Daarna loopt de runner een bepaalde afstand en wacht aan het einde van het spoor

 

de handler

 

                                                                                    De handler laat zijn hond de geur van de smeller opnemen en geeft het commando om de

                                                                                    speurtocht te starten. De handler zelf steekt de smeller weg opdat deze de hond niet kan

                                                                                    verstrooien. De hond zou immers ten onrechte kunnen denken dat hij het spoor volgt, omdat hij

                                                                                    de geur van de smeller ruikt.

                                                                                    De hond en de handler moeten de runner vinden.

 

 

 

 

 

de mentor

 

Een mentor volgt handler-hondcombinatie tijdens de ‘jacht’. Dit is de trainer of een van zijn assistenten.

Deze persoon kijkt niet alleen naar de snelheid waarmee de hond de runner vindt, maar ook naar de

manier waarop de hond en handler werken. Hoe vaak heeft hij/zij hond en handler moeten terug

roepen omdat ze verkeerd zaten? De mentor kijkt ook hoe het team omgaat met moeilijkheden en

hindernissen onderweg zoals kruispunten, kruisen van andere sporen, omgevallen boom, voorbij

vliegende fazant,... Tijdens trainingen, zeker bij onervaren handlers, is het aangewezen samen met een

mentor te lopen die aanwijzingen geeft en fouten helpt voorkomen.

 

 

materiaal?


speurtouw


Een speurtouw is een touw van 20 meter. Dit touw zorgt er enerzijds voor dat de hond zonder hinder kan speuren, en anderzijds dat hij er in zijn enthousiasme niet zonder zijn handler vandoor kan. Het touw mag geen knopen hebben of andere onregelmatigheden, waar de hond ergens mee achter kan blijven haken.

Er bestaan dikke en dunne touwen, met grote en kleine haken of musketons. Om te weten wat jou en jouw hond het beste ligt, moet je eerst een paar touwen uitproberen.

Een speurtouw kan aangekocht worden bij Robert, de trainer.

speurharnas 


                                                               Het speurharnas van de hond moet er eveneens voor zorgen dat de hond ongehinderd kan speuren. Dit wil zeggen

                                                               dat er zo weinig mogelijk uitsteeksels mogen zijn, vooral langs de zijkanten, waarmee de hond kan vast geraken.

                                                               Het is zeer belangrijk dat de sluiting van het harnas zich bovenaan (tussen de schouders van de hond) bevindt. Dit

                                                               om te voorkomen dat de hond het harnas losmaakt tijdens het speuren door achter een obstakel te blijven

                                                               hangen.


                                                               Let er ook voor op dat het harnas niet (te) gewatteerd is. Deze zachte bekleding neemt gemakkelijk geuren op, die

                                                               de hond dan kunnen afleiden tijdens het speurwerk. En dat willen we natuurlijk vermijden.
beloning


Zoals iedereen die honden heeft weet, is een beloning voor de hond eender wat die hond graag heeft. Dit 

kan eenriendelijk woord zijn, of een knuffel. Het kan een speeltje zijn, of een spelletje.

Voor de meeste honden is de mooiste beloning een snoepje.


Wij kiezen ervoor dat de eigenaar/handler van de hond de beloning van de hond voorziet. Hij weet het

beste wat de hond leuk of lekker vindt. Hij is ook op de hoogte van eventuele allergieën van de hond.

Als je kiest voor spel als beloning, hou er dan rekening mee dat niet iedere runner in staat is te spelen

met jouw hond.


aangepaste kledij


Zoals je hierboven al hebt kunnen lezen, is Clean Boot Hunting eigenlijk achter

jouw hond aanlopen in de natuur. Natuur, dit is gaande van gewoon moeilijk

terrein tot heel moeilijk terrein. Aangepaste kledij is hier vanzelfsprekend.


Om te komen speuren heb je stevige, dikwijls ook waterdichte (wij speuren

namelijk in België) outdoorkleding nodig en stevig schoeisel!

smeller


Een smeller is een voorwerp dat jouw geur heeft. Ideaal is een voorwerp uit stof, zoals een polsbandje, sok, haarband, … . Ga niet meteen iets moois kopen! Smellers maken immers heel wat mee en komen er niet altijd ongeschonden uit. Bovendien kunnen ze altijd verloren geraken. Kies eerder voor een oude sok die je afknipt zodat je ze rond je pols kan doen.


Draag de smeller bij voorkeur al van ’s morgens op je huid, zo krijgt die de kans om jouw geur goed op te nemen. Een zakdoek die een half uurtje in je regenjas gezeten heeft ruikt niet voldoende naar jou!

locaties

 

 

 

 

 

speurlocaties

 

Minstens 12 keer per jaar gaat er een speuroefendag door. Voorlopig is dit enkel elke eerste zondag van de maand, maar dit kan wijzigen naarmate onze trainer meer vrije tijd krijgt.

 

Er wordt getracht deze oefendagen op zoveel mogelijk verschillende locaties

te laten doorgaan. De gegevens waar een bepaalde speuroefendag doorgaat,

vind je op de beginpagina. Het is ook altijd goed de dag voor de speuroefendag

op de website te checken of door bepaalde omstandigheden de locatie niet

gewijzigd werd (Maak je echter geen zorgen, dit komt uiterst zelden voor!).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       nieuwe locaties

 

                                                         De speurgroep is altijd op zoek naar nieuwe locaties. Een locatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

                                                         •Het moet voldoende groot zijn, of uit voldoende kleinere, dicht bij elkaar gelegen locaties bestaan

                                                         •Er moet voldoende parkeerplaats ter plaatse zijn.

                                                         •Het terrein moet wegbeschrijvingen voor runners mogelijk maken. Dit maakt bv. een zout- of zandvlakte minder   

                                                          geschikt!

 

 

 

 

wedstrijden


working permit


De working permit is het behalen van een brevet. Door het behalen van deze working permit kunnen handler-hondcombinaties deelnemen aan cleanbootwedstrijden (‘Trials’, zie verder). Een working permit wordt uitgereikt aan een combinatie handler-hond.  Dit wil zeggen dat alleen deze combinatie mag deelnemen aan de trials. 


De working permit wordt jaarlijks 2x georganiseerd, meestal in maart en september. De handler moet minimum 12 jaar oud zijn en de hond minimum 9 maanden.

Om de working permit te behalen moet de handler in staat zijn om een spoor van 1600 m uit te werken op een voor de hond vreemde persoon en krijgt hiervoor 30 minuten de tijd. De bedoeling van deze working permit is om te kijken of de handler en zijn hond in staat zijn om als een team te werken en eventueel klaar zijn om later mee te doen aan de trials

 

Op een working permit dag kunnen een 12-tal teams inschrijvingen. Tijdens het uitwerken van het spoor loopt de keurmeester mee en meestal ook 1 of meerdere assistenten. Op het einde van de dag worden dan de resultaten meegedeeld door de keurmeester en ook een korte samenvatting van het spoor. Als de handler en zijn hond een goed resultaat behaald hebben, krijgen ze hun working permit brevet.


Tijdens de speuroefendagen worden teams voorbereid op het behalen van de working permit. Wil je weten of jij en je hond er klaar voor zijn, spreek hierover gerust de trainer aan. Hij heeft een goed zicht op wat jullie kunnen en kan jullie zonder probleem zeggen of jullie toe zijn aan het behalen van de working permit. Denk er wel aan dat als je de workshop theorie nog niet gevolgd hebt, dat je geen working permit kan bekomen. 


Ook op de working permit zijn er voldoende runners nodig, dus jezelf opgeven als vrijwilliger is een ideale manier om het reilen en zeilen van een working permit al eens als toeschouwer mee te maken!
trials


Van zodra jij samen met jouw hond je working permit hebt gehaald, mag je deelnemen aan de trials.  Vergeet hierbij niet dat alleen in België alle honden mogen deelnemen aan working permit of trials.  Behoort jouw hond niet tot de groep van Sint-Hubertushonden, kan je (nog) niet deelnemen aan trials in het buitenland. 


De trials wordt jaarlijks georganiseerd en duren 3 dagen. Internationale keurmeesters (judges) beoordelen deze wedstrijd. 


Op de eerste dag gaat de novice stake door.  Hier moeten de teams ( dit is handler en hond) een spoor uitwerken van 1,6 km op een voor de hond vreemde persoon.  Dit spoor is 30 minuten oud.

Het team ( combinatie handler-hond) moet in staat zijn om binnen 30 minuten het spoor uit te werken.

De winnaar van de novice stake moet de volgende keer deelnemen aan de junior stake. 

De genomineerde mag de volgende keer deelnemen in de junior stake, maar is dit niet verplicht.

 

 

Op de junior stake moet een spoor uitgewerkt worden van 3,2 km en 1 uur oud op een voor de hond vreemde persoon.

Hiervoor krijgt het team 1 uur de tijd.

Net zoals bij de novice stake, moet de winnaar de volgende keer deelnemen aan de senior stake.

De genomineerde mag de volgende keer deelnemen in de senior stake, doch is dit niet verplicht.Op de senior stake is het spoor, op een voor de hond vreemde persoon, 4,8 km lang en 2 uur oud.  Het team krijgt voor de uitwerking 2 uur de tijd. Bij de identificatie dient de hond de juiste persoon te herkennen uit 3 personen. Op de senior stake is er een eerste, tweede en derde plaats te verdelen. 


Op het eind van elke dag wordt elk spoor, samen met de prestatie van het team, kort besproken.  Tevens wordt er een winnaar (en eventueel genomineerde) aangeduid.

 

workshopTwee maal per jaar is er de workshop “De theorie van Clean Boot Hunting" waarin alles over (de theorie van) het Clean Boot Hunting aan bod komt.  Deze workshop bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. 


Je haalt het meeste uit deze workshop als je al eens één of een paar keer bent komen kijken of meegedaan hebt op een speuroefendag.  Als je beslist door te gaan met speuren, is het volgen van deze workshop verplicht.  Mensen die de workshop (nog) niet hebben gevolgd, kunnen deelnemen aan de working permit, maar krijgen hun werkbrevet (na een geslaagde working permit) pas na het volgen van de workshop.


voorstelling van de trainer

Beste vrienden,


Omdat huidige en eventuele nieuwe mensen zouden weten wat ze kunnen verwachten, even een korte voorstelling.

Ik ben Robert de Messemaeker, geboren op 09/06/1952, leef samen met Monique, zes Sint-Hubertushonden en twee Bruno de Jura's.


Wat honden betreft ben ik gebreveteerd gehoorzaamheidsinstructeur en reeds +/- 40 jaar aktief in het speuren met honden (mijn passie).  In Clean Boot Hunting speuren ben ik ook erkend keurmeester zowel bij het FCI als de Kennelclub ( UK).

Als eigenaar van Sint-Hubertushonden (oorsprong van Clean boot Hunting) en de overtuiging dat elke hond graag werkt, kwam ik in aanraking met Clean Boot Hunting en heb deze sport +/- 25 jaar met succes in binnen-en buitenland beoefend, uitsluitend met Sint-Hubertushonden.

Uit overtuiging dat elke hond graag werkt met zijn neus heb ik +/- 13 jaar geleden een groep geinteresseerde mensen samen gebracht en op die manier Clean Boot Hunting opengesteld voor elk ras. Wat uiteindelijk na samenwerking met verschillende clubs, geleid heeft tot het oprichten van de "Vriendenkring CBH", waar ik nog steeds met veel plezier mijn 40 jaar ervaring als trainer deel.


In de voorstelling van mezelf heeft U kunnen lezen dat ik,  alhoewel ik me nog steeds fit voel, op leeftijd begin te komen.  Omdat iedereen deze mooie sport zou kunnen beoefenen (groot aantal deelnemers op trainingsdagen) en zou kunnen blijven beoefenen (mijn leeftijd) zijn we dan ook gestart met opleiding van assistenten.

Deze mensen kunnen U helpen bij het verder opleiden van je hond en zullen tijdens trainingsdagen ingeschakeld worden om U tijdens het speuren te volgen en met raad en daad bij te staan. Ze zullen ook na verloop van tijd in binnen-en buitenland kunnen ingezet worden als volwaardige keurmeester bij CBH wedstrijden.

Ze hebben alvast mijn dank, ze gaan er immers voor zorgen dat mijn werk van de afgelopen jaren niet verloren gaat.Robert.

keurmeesters en assistenten


keurmeesters :

  • A+ keurmeesters :

Robert De Messemaeker
Krist'l Bal


  • A keurmeesters :

Herman Lemarcq


  • B keurmeesters :

Jimmy Van Orshoven

Koen Van Cauter


  • C keurmeesters :

 Peter Verschoren


assistenten :


  • A assistenten

Iris Gorris
Maarten Verryt

Jan Darquennes


  • B assistenten

Toon De Vylder


  • C assistenten

Daniel Grosjean


  • D assistenten

Robbe De Meulenaere

Siska Vandamme